Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   21-02-2018
Formació de persones adultes

En cas de no haver seguit l'itinerari establert, el sistema educatiu facilita l’accés de les persones adultes als estudis per diferents vies com ara el graduat en educació secundària o els cicles formatius de grau mitjà i superior.

Títol de graduat en educació secundària (GESO)
Per poder obtenir el títol de graduat escolar de secundària pots adreçar-te als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules que són punts de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
Cicles formatius de grau mitjà
Per poder obtenir el títol de grau mitjà pots fer la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
Requisits d'accés:
Tenir 17 anys o fer-los durant l’any i no tenir el títol del graduat en educació secundària o equivalent.

També pots fer el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà. Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial.
Requisits d'accés:
Poden accedir-hi les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs facin, com a mínim, 17 anys.
Cicles formatius de grau superior
Per poder obtenir el títol de grau superior pots fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
Requisits d'Accés:
Tenir 19 anys o fer-los durant l’any i no tenir el títol de batxillerat o equivalent.
Tenir 18 anys o fer-los durant l’any i que, en la data d’avaluació de la prova s'acrediti tenir el títol de tècnic/a o estar en disposició d’obtenir-lo, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o ensenyaments d’esports de grau mitjà del mateix grup d’itineraris.

També pots fer el curs específic per a l'accés als cicles de grau superior. Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.
Requisits d'accés:
Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.
Prove d'accés a la Universitat
Aquestes proves permeten l'accés a la universitat a les persones majors de 25 i 45 anys.

Per més informació, consultar a Estudiar a Catalunya 
ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat Per curs

Totes les poblacions
Ajuntament de Cardedeu - Centre de Formació La Mongia: CFA CARDEDEU - GRAÓ i PTT Cardedeu
Avinguda Jaume Morató, 18 (Cardedeu)
93 841 88 14
CFA: a8074215@xtec.cat; PTT: a8960325@xtec.cat
http://cfacardedeu.blogspot.com.es/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Bit's Centre de formació de Granollers privat
Avinguda Enric Prat de la Riba, 68 08041 (Granollers)
93 844 32 25
bits@bits-educacio.com
http://www.bits-educacio.com/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Informàtica (ofimàtica, disseny i reparació d'ordinadors i xarxes)
Accés a la universitat per majors de 45 anys
Accés a la universitat per majors de 25 anys
Centre d'Activitats Professionals del Vallès, SL (Centre Tècnic Vallès) privat
Antigues casernes militars, 3 - 4 (les Franqueses del Vallès)
93 861 62 57
ctv@escolatecnicagirona.com
http://www.centretecnicvalles.com/

Preparen per:
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Centre de Formació d'Adults Baix Montseny
Carrer Montserrat, 28 (Sant Celoni)
93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/departament.php?id=19

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Francès - Preintermedi (B1.1)
Cicle de formació instrumental
Llengua estrangera Francès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Francès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Upper (B2.1)
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - PET (B1)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - First (B2)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Advanced (C1)
Llengua estrangera Alemany - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Alemany - Inicial (A1)
Llengua estrangera Alemany - Elemental (A2)
Informàtica – Alfabetització digital nivell 1, 2 i 3
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs de perfeccionament de competències bàsiques
Conversa en anglès: nivells 1, 2 i 3
Accés a la universitat per majors de 25 anys
Centre de Formació d'Adults Ferran Soldevila de Sta. Maria de Palautordera
Passeig de les Escoles, 3 08460 (Santa Maria de Palautordera)
93 848 25 73
info@escolaadultspalautordera.cat
http://www.escolaadultspalautordera.cat/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Llengua estrangera Anglès - PET (B1)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Informàtica - nivell usuari
Llengua estrangera Anglès: preparació per a la prova de PET (B1)
Informàtica - Competic 1
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Llengua Catalana: nivell bàsic (A2)
Llengua Catalana: nivell elemental (B1)
Llengua Catalana: nivell intermedi (B2)
Llengua Catalana: nivell suficiència (C1)
Llengua Castellana: nivell bàsic (A2)
Llengua Castellana: nivell intermedi (B1)
Llengua estrangera Anglès: preparació per a la prova de KET
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Llengua estrangera Anglès: preparació per a la prova de Upper (B2.1)
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Centre de Formació d'Adults Marinada
Av. de Barcelona, 2 (Montornès del Vallès)
93 568 20 05
a8062523@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfamarinada

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Centre de Formació d’Adults Bellavista
C/ Rosselló, 37 (les Franqueses del Vallès)
93 840 26 53
cfabellavista@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfabellavista/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - Competic Inicial (nivell 0 d'informàtica)
Informàtica - Competic 1
Cursos específics per aprendre a llegir, escriure,...
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Centre de Formació d’Adults de Canovelles
Pl. Pau Casals, s/n 08420 (Canovelles)
93 846 39 68
a8055041@xtec.cat
http://cfacanovelles.weebly.com/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Llengua estrangera Francès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua Catalana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Centre de Formació d’Adults de Mollet del Vallès
Carrer Roger de Llúria,47 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 15 48
a8055385@xtec.cat
http://cfamollet.weebly.com/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Llengua estrangera Anglès - Nivells 1, 2 i 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Accés a la universitat per majors de 25 anys
Centre de Formació d’Adults de Montmeló
Carrer Nou, 34 08160 (Montmeló)
93 572 09 97
a8056021@xtec.cat
http://www.montmelo.cat/altres-webs-municipals/centre-de-formacio-d-adults.htm

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Alfabetització
Informàtica - Competic 1
Curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, majors de 45 anys
Curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, majors de 25 anys
Llengua estrangera Anglès - Diferents nivells
Llengua Castellana - Diversos nivells
Centre de Formació d’Adults La Llagosta
Carrer Estació, 28 08120 (la Llagosta)
93 574 49 81
a8059044@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/llagosta/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua Catalana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua estrangera Francès: 1, 2 i 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 1
ACTIC: Elemental, Mitjà i Superior
Accés a la universitat per majors de 45 anys
Accés a la universitat per majors de 25 anys
Centre de Formació d’Adults Vallès de Granollers
Carrer Veneçuela, 86 (Granollers)
93 849 98 88
secretaria@cfavalles.org
http://cfavalles.org

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3 (ACTIC Avançat)
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs d´Accés a Grau Mitjà (CAM)
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Accés a la universitat per majors de 45 anys
Accés a la universitat per majors de 25 anys
CFA Salvador Dalí
Ctra. del Masnou a La Roca, s/n (la Roca del Vallès)
93 842 21 98
cfasalvadordali@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfasalvadordali/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Accés a la universitat per majors de 25 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs específic per a l'acces als cicles formatius de grau mitjà
Idiomes - Anglès
Idiomes - Francès
Informàtica - Competic 1
Educem II privat
Plaça Maluquer i Salvador, 19 (Granollers)
93 879 18 75
centres@educem.com
http://educem.com/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Curs d´Accés a Grau Mitjà (CAM)
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Accés a la universitat per majors de 45 anys
Accés a la universitat per majors de 25 anys
ENAE Granollers- Escuela de negocios y administración de empresas, SA privat
Avda. Sant Esteve, 70 bis. 1a i 2a planta. 08402 Granollers (Granollers)
93 860 00 99
escuela@enae.net
HTTP://www.enae.net/

Preparen per:
Llengua estrangera Alemany - nivell 1
Informàtica - Competic 1
Idiomes - Rus
Idiomes - Anglès
Escola d'Adults El Roure Gros
C. Mestre Gregori Montserrat, 4, 1a planta (Caldes de Montbui)
93 115 10 66
eadults@caldesdemontbui.cat
http://www.caldesdemontbui.cat/municipi/equipaments/escola-dadults.html

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Informàtica - Mòdul d'ús i configuració de mòbils i tauletes
NEO Informàtica
Llengua estrangera Anglès - Nivell A2.2
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Alemany - Inicial (A1)
Informàtica – Alfabetització digital nivell 1, 2 i 3
Informàtica - Mòdul d'ofimàtica col·laborativa a la xarxa
Informàtica - Mòdul de cultura digital
Informàtica - Mòdul d'edició digital
Llengua catalana - Acollida lingüística i cultural en català (Nivells A1 i A2)
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul (manteniment)
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul 1
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul 2
Formació instrumental - Taller d'escriptura en català
Formació cultural - Cultura cinematogràfica
Formació cultural - Entre l'art i la literatura
Escola de Formació d’Adults de Parets del Vallès
Av. d'Espanya, 116 (Parets del Vallès)
935622152
a8062043@xtec.cat
http://www.xtec.cat/centres/a8062043/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua Catalana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 1
Informàtica - nivell usuari
Informàtica - Competic 3
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 1
Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga EMAD
C. Negociant, 79 08530 (la Garriga)
93 860 59 90
emad@ajlagarriga.cat
http://www.emad.lagarriga.cat/

Preparen per:
Preparació PA d'arts plàstiques i disseny GS
Preparació PA d'arts plàstiques i disseny GM
Escola Oficial d'Idiomes Vallès Oriental
C/Veneçuela, 86 (Granollers)
93 870 46 61
eoivallesoriental@xtec.cat
http://www.eoivallesoriental.com/

Preparen per:
Idiomes - Anglès
Idiomes - Alemany
Cursos d'estiu: anglès, alemany, francès
Curs especial: Preparació dels certificats B1 d'anglès
Curs especial: anglès B2 +
Curs especial: Preparació del certificat B2 d'anglès
Curs especial: alemany "Wir machen weiter" (B2+)
Escola Oficial d'idiomes de Mollet del Vallès
Rambla Pompeu Fabra, 1 08100 (Mollet del Vallès)
93 579 00 40
eoimollet@xtec.cat
http://www.xtec.cat/eoimollet/

Preparen per:
Idiomes - Francès
Idiomes - Anglès
Escola Pia de Granollers privat
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social) (Granollers)
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
http://www.epiagranollers.cat/

Preparen per:
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Curs d´Accés a Grau Mitjà (CAM)
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Cicle d'educació secundària
Institut Carles Vallbona
Carrer Camp de les Moreres, 14 08401 (Granollers)
93 860 00 21
centre@iescarlesvallbona.cat
http://www.iescarlesvallbona.cat/

Preparen per:
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Institut de Mollet del Vallès
Avinguda Burgos, 96 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 53 54
a8021594@xtec.cat
http://www.iesmollet.net/

Preparen per:
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Institut Escola del Treball
Carrer Roger de Flor, 66 (Granollers)
93 879 55 18
oficines@iesemt.net
http://www.institutemt.cat/

Preparen per:
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Institut Gallecs
Ptge. Cesc Bas, 3 (Mollet del Vallès)
93 570 53 43
iesgallecs@xtec.cat
http://insgallecs.cat/

Preparen per:
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Institut Giola
Carrer Tulipa, s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 28 66
institutgiola@xtec.cat
http://www.institutgiola.cat/

Preparen per:
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Institut Manolo Hugué
C/ Josep Germà, 2 (Caldes de Montbui)
93 865 37 62
a8043486@xtec.cat
http://www.insmanolohugue.cat

Preparen per:
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Institut Torre de Malla
Avinguda Espanya, 116 08150 (Parets del Vallès)
93 562 32 03
instorredemalla@xtec.cat
http://www.instorredemalla.cat/

Preparen per:
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses