Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Programes de formacio i inserció
Què és?

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. 
La finalitat dels PFI és proporcionar, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professionals) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Requisits d'accés
Persones joves no ocupades que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.

Els tràmits són:
  • per cursar un programa de formació i inserció organitzat pel Departament d'Ensenyament (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest Departament.

  • per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se'n en el mateix centre o establiment.

Objectius
  • Oferir als i les joves no ocupats/des i poc qualificats/des una via de segona oportunitat.
  • Retorn en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament prematur.
  • Facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb més possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.
Estructura
  • a) Mòduls de formació general, per a l’adquisició de competències bàsiques i instrumentals que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals (inclou tutoria grupal).
  • b) Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals (inclouen pràctiques en empresa). Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica.
  • c) Accions de seguiment i orientació de l’alumnat.
Durada

Amb caràcter general, la durada dels programes de formació i inserció és d’un curs acadèmic i comprèn un total de 1.000 hores.

Informació
Per a més informació i consultes, adreceu-vos a:
ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat Per curs

Totes les poblacions
Ajuntament de Cardedeu - Centre de Formació La Mongia
Avinguda Jaume Morató, 18 (Cardedeu)
93 841 88 14 / 638 316 173
CFA: a8074215@xtec.cat; PTT: a8960325@xtec.cat
http://cfacardedeu.blogspot.com.es/

Preparen per:
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Ajuntament de Granollers (PFI - PTT)
C/ Veneçuela, 86 (CENTRE VALLÈS) (Granollers)
93 849 98 88
pttgranollers@ajuntament.granollers.cat
http://www.granollers.cat/adreces/promocio-economica/pla-transicio-al-treball-ptt

Preparen per:
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
C/ Jaume 15-45 (Lliçà d'Amunt)
93 860 72 20
educacio@llicamunt.cat
http://www.llicamunt.cat/

Preparen per:
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
Ajuntament de Montornès - Masia del Molí
Av. d'Icària, 7-9. Masia del Molí (edifici vell) (Montornès del Vallès)
93 572 14 22
a8960099@xtec.cat
http://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis/ensenyament/pla-de-transicio-al-treball-ptt

Preparen per:
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL privat
Carrer de Josep Umbert, 38-40 bxs. 08401 (Granollers)
938 70 81 10
parcestudi@parcestudi.com
http://www.parcestudi.com/

Preparen per:
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
CTV (Centre Tècnic Vallès) privat
Antigues casernes militars, 3 - 4 (les Franqueses del Vallès)
93 861 62 57
ctv@escolatecnicagirona.com
http://www.centretecnicvalles.com/

Preparen per:
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
Educem II privat
Plaça Maluquer i Salvador, 19 (Granollers)
93 879 18 75
centres@educem.com
http://educem.com/

Preparen per:
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Escola Agrària Santa María del Vallés (Fundació Privada Obra Tutelar Agrària. Lliçà de Vall) privat
Final del Carrer Lleida, s/n (Lliçà de Vall)
93 843 90 48
escolaagraria@obratutelaragraria.org
http://obratutelaragraria.org/cat/

Preparen per:
Auxiliar en activitats agropecuàries
Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga (EMAD) - Ajuntament de la Garriga -
C. Negociant, 79 08530 (la Garriga)
93 860 59 90
emad@ajlagarriga.cat
http://www.emad.lagarriga.cat/

Preparen per:
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Escola Pia de Granollers privat
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social) (Granollers)
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
http://www.epiagranollers.cat/

Preparen per:
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Escola Viver Castell de Sant Foix privat
Camí de Can Girona, s/n (Santa Maria de Martorelles)
93 570 70 02
a8037280@xtec.cat
http://castellsantfoix.blogspot.com.es/

Preparen per:
Auxiliar en vivers i jardins per a nois i noies amb necessitats educatives especials
Auxiliar en vivers i jardins
Auxiliar en activitats agropecuàries (horticultura) per a noies i nois amb necessitats educatives especials
Estudi Imatge privat
Carrer Àngel Guimerà, 10 (Granollers)
93 879 69 86
info@estudiimatge.com
http://www.estudiimatge.com/

Preparen per:
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
Institut de Mollet del Vallès
Avinguda Burgos, 96 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 53 54
a8021594@xtec.cat
http://www.iesmollet.net/

Preparen per:
Auxiliar de pintura
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Institut Marina
Carrer Estació, s/n 08120 (la Llagosta)
93 560 73 31
iesmarina@xtec.cat
http://www.institutmarina.cat/

Preparen per:
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
PTT Sant Celoni
C/ Montserrat, 28 (Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny) (Sant Celoni)
93 867 41 75
a8960027@xtec.cat
https://www.instagram.com/pttsantceloni/

Preparen per:
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses