Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   23-05-2017
Programes de formacio i inserció
Què és?

Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat, i com a màxim 21 anys, en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu, ni participin en altres accions de formació.

Requisits d'accés
 • Joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.
  Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud  de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.
   

Objectius
 • Oferir als joves no ocupats i poc qualificats una via de segona oportunitat
 • Reintroduir-los en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament prematur
 • Facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb més possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora
Estructura
 • a) Mòduls de formació general, per a l’adquisició de competències bàsiques i instrumentals que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals (inclou tutoria grupal)
 • b) Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica
 •  c) Accions de seguiment i orientació de l’alumnat
Durada

Amb caràcter general, la durada dels programes per a la inserció laboral és d’un curs acadèmic i comprèn un total de 1.000 hores

Informació
Per a més informació i consultes, adreceu-vos a:
ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat Per curs

Totes les poblacions
AJUNTAMENT DE CARDEDEU -CFA CARDEDEU- GRAÓ
Avinguda Jaume Morató, 18 08440 (Cardedeu)
93 841 88 14
a8074215@xtec.cat
http://cfacardedeu.blogspot.com.es/

Preparen per:
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Ajuntament de Granollers (PFI)
C/ Veneçuela, 86 (Granollers)
93 849 98 88
secretaria@cfavalles.org
http://cfavalles.org

Preparen per:
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Ajuntament de la Garriga - Escola Municipal D'educació
Negociant, 79 (la Garriga)
93 860 59 90
agarcia@ajlagarriga.cat
www.lagarriga.cat

Preparen per:
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Ajuntament de Montornès - Masia del Molí
Av. d'Icària, 7-9 (Montornès del Vallès)
93 572 14 22
a8960099@xtec.cat
http://www.montornes.cat/adreces-i-telefons/telefons-i-adreces-d-interes/pla-de-transicio-al-treball-ptt

Preparen per:
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
Centre d'Activitats Professionals del Vallès, SL (Centre Tècnic Vallès) privat
Sant Isidre, s/n Antigues casernes militars (les Franqueses del Vallès)
93 861 62 57
ctv@escolatecnicagirona.com
http://www.escolatecnicagirona.com/nova/es/ubicacio.php

Preparen per:
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL privat
Carrer de Josep Umbert, 38-40 bxs. 08401 (Granollers)
938 70 81 10
parcestudi@parcestudi.com
http://www.parcestudi.com/

Preparen per:
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
Centre de Formació i Perfeccionament de la Imatge SCP privat
Carrer Àngel Guimerà, 10 (Granollers)
93 879 69 86
info@estudiimatge.com
www.estudiimatge.com

Preparen per:
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
Educem II privat
Plaça Maluquer i Salvador, 19 (Granollers)
93 879 18 75
centres@educem.com
www.educem.com

Preparen per:
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Escola Agrària Santa María del Vallés (Fundació Privada Obra Tutelar Agrària. Lliçà de Vall) privat
Final del Carrer Lleida, s/n (Lliçà de Vall)
93 843 90 48
escolaagraria@obratutelaragraria.org
http://obratutelaragraria.org/cat/

Preparen per:
Auxiliar en Vivers i Jardins. Agricultura i Horta
Escola Pia de Granollers privat
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social) (Granollers)
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
www.epiagranollers.cat

Preparen per:
Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Escola Viver Castell de Sant Foix privat
Camí de Can Girona, s/n (Santa Maria de Martorelles)
93 570 70 02
a8037280@xtec.cat
http://castellsantfoix.blogspot.com.es/

Preparen per:
Auxiliar en vivers i jardins per a nois i noies amb necessitats educatives especials
Auxiliar en vivers i jardins
Auxiliar en activitats agropecuàries (horticultura) per a noies i nois amb necessitats educatives especials
Institut de Mollet del Vallès
Avinguda Burgos, 96 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 53 54
a8021594@xtec.cat
http://www.iesmollet.net/

Preparen per:
Auxiliar de pintura
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Institut Marina
Carrer Estació, s/n 08120 (la Llagosta)
93 560 73 31
iesmarina@xtec.cat
http://www.institutmarina.cat/

Preparen per:
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
PTT Sant Celoni
C/ Montserrat, 28 (Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny) (Sant Celoni)
93 867 41 75
a8960027@xtec.cat
http://santceloniptt.blogspot.com.es/

Preparen per:
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses