Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   06-03-2019
Cicles Formatius d'Arts plàstiques i disseny
Requisits d’accés

Per accedir als cicles de formació específica de GRAU MITJÀ dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria i acreditar les aptituds pertinents mitjançant la superació d'una prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament. Queda exempt de fer aquesta prova qui disposi del títol de tècnic o tècnic superior d'un cicle d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o qui hagi superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

També s'hi pot accedir sense els requisits acadèmics establerts, sempre que es tinguin 17 anys i se superi una prova d’accés general, més la fase específica.


Per accedir als cicles de formació específica de GRAU SUPERIOR dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, cal tenir el títol de batxillerat i acreditar les aptituds pertinents mitjançant la superació d'una prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament. Queda exempt de fer aquesta prova qui hagi cursat el batxillerat artístic, qui disposi del títol de tècnic superior d'un cicle d'arts plàstiques i disseny o qui sigui graduat en arts aplicades i oficis artístics.

També s'hi pot accedir sense els requisits acadèmics establerts, sempre que es tinguin 19 anys (o 18 anys + CFGM) i se superi una prova d’accés general, més la fase específica.

Cursos que es fan al Vallès Oriental
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
  • CFGM Assistència al producte gràfic interactiu
  • CFGM Reproduccions artístiques en fusta

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  • CFGS Gràfica interactiva
  • CFGS Gràfica publicitària


A la comarca, els cursos d'Arts plàstiques i Disseny s'imparteixen a L'Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga (EMAD)

Per a més informació, consulteu Estudiar a Catalunya

ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat Per curs

Totes les poblacions


No hi ha centres per aquesta selecció, canvieu els filtres o contacteu amb el servei local d'ocupació o amb el Punt d'informació juvenil del vostre municipi. Trobareu les seves dades a ON ASSESSORAR-TE.
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses