Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior)
Què és?
És una formació que qualifica els estudiants per assumir responsabilitats de coordinació en una activitat concreta, planificar el treball de les persones de l'equip i fer les valoracions corresponents.
Requisits d’accés
 • Haver superat el batxillerat.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir un CFGM (podem incloure la superació d'una prova o d'una matèria al llarg del curs). També cal fer proves específiques en funció del CFGM del qual es provingui.
 • Tenir el títol de tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superor (CAS)
 • Haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Per als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny cal també fer una prova d'accés específica
 • En els ensenyaments esportius cal tenir el CFGM de la mateixa especialitat i fer una prova d'accés específica o complir amb els requisits esportius segons el cicle formatiu.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés.

Per a més informació, podeu consultar Estudiar a Catalunya.

ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat Per curs

Totes les poblacions
Campus Professional Universitat de VIC - UCC privat
C/ Mare de Déu de Montserrat, 36 (Granollers)
93 889 03 27
campusprofessional@uvic.cat
http://www.uvic.cat/campus-professional-uvic-ucc

Preparen per:
Màrqueting i Publicitat - FP Dual
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM) - FP Dual
Animacions 3D, jocs i entorns interactius - FP Dual
Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL privat
Carrer de Josep Umbert, 38-40 bxs. 08401 (Granollers)
938 70 81 10
parcestudi@parcestudi.com
http://www.parcestudi.com/

Preparen per:
Estilisme i Direcció de Perruqueria
Estètica integral i benestar
Centre Tecniksports Granollers privat
Carrer de Veneçuela, 86 (Granollers) (Granollers)
622 02 19 80
info@tecniksports.com
http://www.tecniksports.com/

Preparen per:
Futbol
CTV (Centre Tècnic Vallès) privat
Antigues casernes militars, 3 - 4 (les Franqueses del Vallès)
93 861 62 57
ctv@escolatecnicagirona.com
http://www.centretecnicvalles.com/

Preparen per:
Automoció
Educem II privat
Plaça Maluquer i Salvador, 19 (Granollers)
93 879 18 75
centres@educem.com
http://educem.com/

Preparen per:
Educació infantil (TEI)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM)
Administració i finances (AIF)
Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)
Escola Ginebró SCCL privat
carrer Joaquim Costa s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 25 47
escola@ginebro.cat
http://www.ginebro.cat/

Preparen per:
Desenvolupament d'aplicacions web
Animació d'activitats físiques i esportives
Escola Pia de Granollers privat
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social) (Granollers)
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
http://www.epiagranollers.cat/

Preparen per:
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: Perfil videojocs i oci digital
Escola Sant Gervasi privat
Carrer de Sabadell, 41 08100 (Mollet del Vallès)
93 579 54 30
santgervasi@santgervasi.org
http://santgervasi.org/web2/

Preparen per:
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat - FP Dual
Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
Escola Superior d' Imatge Personal Margaret privat
Carrer Gregori Resina, 2-4 (Granollers)
93 870 21 74
formacion@emargaret.com
http://www.margaretperruquers.com/

Preparen per:
Caracterització i maquillatge professional
Assessoria d'imatge personal i corporativa
Institut Baix Montseny
Plaça Muriel Casals, núm. 2 (Sant Celoni)
93 867 34 70
a8034606@xtec.cat
http://www.insbaixmontseny.cat

Preparen per:
Química industrial - FP Dual
Mecatrònica industrial - FP Dual
Institut Carles Vallbona
Carrer Camp de les Moreres, 14 08401 (Granollers)
93 860 00 21
centre@iescarlesvallbona.cat
http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/

Preparen per:
Transport i logística - FP Dual
Gestió de vendes i espais comercials - FP Dual
Desenvolupament d'aplicacions web - FP Dual
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM) - FP Dual
Comerç internacional - FP Dual
Administració i finances - FP Dual
Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX) - FP Dual
Institut de Mollet del Vallès
Avinguda Burgos, 96 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 53 54
a8021594@xtec.cat
http://www.iesmollet.net/

Preparen per:
Química industrial - FP Dual
Programació de la producció en fabricació mecànica - FP Dual
Mecatrònica industrial - FP Dual
Disseny en fabricació mecànica - FP Dual
Automoció
Automatització i robòtica industrial
Institut Escola del Treball
Carrer Roger de Flor, 66 (Granollers)
93 879 55 18
oficines@iesemt.net
http://www.institutemt.cat/

Preparen per:
Programació de la producció en fabricació mecànica - FP Dual (2x3 amb Disseny en fabricació mecànica)
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat - FP Dual
Laboratori clínic i biomèdic
Disseny en fabricació mecànica - FP Dual
Automatització i robòtica industrial - FP Dual
Administració i finances - FP Dual
Institut Gallecs
Ptge. Cesc Bas, 3 (Mollet del Vallès)
93 570 53 43
iesgallecs@xtec.cat
http://insgallecs.cat/

Preparen per:
Integració social
Educació infantil (TEI)
Documentació sanitària
Administració i finances (AIF)
Institut Giola
Carrer Tulipa, s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 28 66
institutgiola@xtec.cat
http://www.institutgiola.cat/

Preparen per:
Administració i finances - FP Dual
Institut Lauro
Carrer Astúries, 3 08521 (les Franqueses del Vallès)
93 840 28 52
a8052906@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/inslauro/

Preparen per:
Ensenyament i animació socioesportiva
Institut Manolo Hugué
C/ Josep Germà, 2 (Caldes de Montbui)
93 865 37 62
a8043486@xtec.cat
http://www.insmanolohugue.cat

Preparen per:
Programació en fabricació mecànica: especialitat motlles i matrius
Administració i finances (AIF)
Termalisme i Benestar
Institut Marina
Carrer Estació, s/n 08120 (la Llagosta)
93 560 73 31
iesmarina@xtec.cat
http://www.institutmarina.cat/

Preparen per:
Electromedicina Clínica
Administració i finances (AIF)
Institut Obert de Catalunya
Av. del Paral·lel, 71 - 73 (Barcelona)


ioc.xtec.cat/educacio/

Preparen per:
Prevenció de riscos professionals
Integració social
Gestió de vendes i espais comercials
Educació infantil (TEI)
Desenvolupament d'aplicacions web
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM)
Comerç internacional
Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
Administració i gestió
Administració i finances (AIF)
Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)
Institut Pla Marcell
Carrer Ramon i Cajal, 58 (Cardedeu)
93 871 38 66
a8062729@xtec.cat
http://www.plamarcell.cat/

Preparen per:
Integració social
Educació infantil (TEI)
Institut Torre de Malla
Avinguda Espanya, 116 08150 (Parets del Vallès)
93 562 32 03
instorredemalla@xtec.cat
http://www.instorredemalla.cat/

Preparen per:
Administració i finances (AIF)
Institut Vicenç Plantada
Carrer Palau-Solitá de Plegamans, 8-14 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 58 12
a8021600@xtec.cat
http://www.insvplantada.cat/

Preparen per:
Ensenyament i animació socioesportiva
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses