Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   23-05-2017
CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior)
Què és?
És una formació que qualifica els estudiants per assumir responsabilitats de coordinació en una activitat concreta, planificar el treball de les persones de l'equip i fer les valoracions corresponents. 
Requisits d’accés
  • Haver superat el batxillerat.
  • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
  • Tenir un CFGM (podem incloure la superació d'una prova o d'una ,atèria al llarg del curs). També cal fer proves específiques en funció del CFGM del qual es provingui.
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superor (CAS)
  • Haver superat el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Per als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny cal també fer una prova d'accés específica
  • En els ensenyaments esportius cal tenir el CFGM de la mateixa especialitat i fer una prova d'accés específica o complir amb els requisits esportius segons el cicle formatiu.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés

Per a més informació, podeu consultar Estudiar a Catalunya

ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat Per curs

Totes les poblacions
Centre d'Activitats Professionals del Vallès, SL (Centre Tècnic Vallès) privat
Sant Isidre, s/n Antigues casernes militars (les Franqueses del Vallès)
93 861 62 57
ctv@escolatecnicagirona.com
http://www.escolatecnicagirona.com/nova/es/ubicacio.php

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en automoció
Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL privat
Carrer de Josep Umbert, 38-40 bxs. 08401 (Granollers)
938 70 81 10
parcestudi@parcestudi.com
http://www.parcestudi.com/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en estètica integral i benestar
Educem II privat
Plaça Maluquer i Salvador, 19 (Granollers)
93 879 18 75
centres@educem.com
www.educem.com

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en educació infantil
Tècnic o Tècnica Superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances
Tècnic o Tècnica Superior en administració de sistemes informàtics en xarxa
Escola de Teatre Arsènic privat
Avda. Enric Prat de la Riba, 77 (Roca Umbert, fda) (Granollers)
93 870 94 65
arsenic.espaidecreacio@gmail.com
http://www.arsenicreacio.com/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en Tècniques d'Actuació Teatral
Escola Ginebró SCCL privat
carrer Joaquim Costa s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 25 47
escolaginebro@ginebro.cat
http://www.ginebro.cat

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en desenvolupament d'aplicacions web
Tècnic o Tècnica Superior en animació d'activitats físiques i esportives
Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga EMAD
C. Negociant, 79 08530 (la Garriga)
93 860 59 90
emad@ajlagarriga.cat
http://www.emad.lagarriga.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en Gràfica publicitària 2x3 amb Gràfica interactiva
Tècnic o Tècnica Superior en Gràfica interactiva 2x3 amb Gràfica publicitària
Escola Pia de Granollers privat
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social) (Granollers)
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
www.epiagranollers.cat

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Escola Superior d' Imatge Personal Margaret privat
Carrer Gregori Resina, 2-4 (Granollers)
93 870 21 74
formacion@emargaret.com
http://www.margaretperruquers.com/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en caracterització i maquillatge professional
Tècnic o Tècnica Superior en assessoria d'imatge personal i corporativa
Institut Baix Montseny
Carretera de Campins, s/n 08474 (Sant Celoni)
93 867 34 70
a8034606@xtec.cat
http://www.insbaixmontseny.cat

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en mecatrònica industrial
Institut Carles Vallbona
Carrer Camp de les Moreres, 14 08401 (Granollers)
93 860 00 21
centre@iescarlesvallbona.cat
http://www.iescarlesvallbona.cat/; http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en gestió de vendes i espais comercials
Tècnic o Tècnica Superior en desenvolupament d'aplicacions web
Tècnic o Tècnica Superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Tècnic o Tècnica Superior en comerç internacional
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances
Tècnic o Tècnica Superior en administració de sistemes informàtics en xarxa
Tècnic o Tècnica Superior en transport i logística
Institut de Mollet del Vallès
Avinguda Burgos, 96 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 53 54
a8021594@xtec.cat
http://www.iesmollet.net/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en sistemes electrotècnics i automatitzats
Tècnic o Tècnica Superior en química industrial - FP Dual
Tècnic o Tècnica Superior en programació de la producció en fabricació mecànica
Tècnic o Tècnica Superior en mecatrònica industrial
Tècnic o Tècnica Superior en automoció
Tècnic o Tècnica Superior en automatització i robòtica industrial
Tècnic o Tècnica Superior de sistemes de telecomunicació i informàtics
Tècnic o Tècnica Superior de disseny en fabricació mecànica - FP Dual
Institut Escola del Treball
Carrer Roger de Flor, 66 (Granollers)
93 879 55 18
oficines@iesemt.net
http://www.institutemt.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en laboratori d'anàlisi i control de qualitat - FP Dual
Tècnic o Tècnica Superior en dietètica
Tècnic o Tècnica Superior en automatització i robòtica industrial - FP Dual
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances - FP Dual
Tècnic o Tècnica Superior de disseny en fabricació mecànica - FP Dual
Tècnic o Tècnica Superior en laboratori clínic i biomèdic - FP Dual
Institut Gallecs
Ptge. Cesc Bas, 5 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 53 43
iesgallecs@xtec.cat
http://www.insgallecs.cat/webgallecs/index.htm

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en integració social
Tècnic o Tècnica Superior en educació infantil
Tècnic o Tècnica Superior en documentació sanitària
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances
Institut Giola
Carrer Tulipa, s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 28 66
institutgiola@xtec.cat
http://www.institutgiola.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances
Institut Lauro
Carrer Astúries, 3 08521 (les Franqueses del Vallès)
93 840 28 52
a8052906@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/inslauro/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en activitats físiques i esportives
Institut Manolo Hugué
C/ Josep Germà, 2 08140 (Caldes de Montbui)
93 865 37 62
a8043486@xtec.cat
http://www.insmanolohugue.cat

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances
Institut Marina
Carrer Estació, s/n 08120 (la Llagosta)
93 560 73 31
iesmarina@xtec.cat
http://www.institutmarina.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances
Institut Pla Marcell
Carrer Ramon i Cajal, 58 (Cardedeu)
93 871 38 66
a8062729@xtec.cat
http://www.plamarcell.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en integració social
Tècnic o Tècnica Superior en educació infantil
Institut Torre de Malla
Avinguda Espanya, 116 08150 (Parets del Vallès)
93 562 32 03
instorredemalla@xtec.cat
http://www.instorredemalla.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en administració i finances
Institut Vicenç Plantada
Carrer Palau-Solitá de Plegamans, 8-14 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 58 12
a8021600@xtec.cat
http://www.insvplantada.cat/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en activitats físiques i esportives
Taller Ginebró privat
Carrer Joaquim Costa, s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 25 47
tallerginebro@ginebro.cat
www.ginebro.cat

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en desenvolupament d'aplicacions web
Tècnic o Tècnica Superior en animació d'activitats físiques i esportives
Teknós U Granollers privat
C/ Mare de Déu de Montserrat, 36 (Granollers)
93 881 55 31
a8075372@xtec.cat
http://mon.uvic.cat/teknos/

Preparen per:
Tècnic o Tècnica Superior en Màrqueting i publicitat
Tècnic o Tècnica Superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Tècnic o Tècnica Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses