Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Batxillerat
Què és?
El batxillerat és una formació acadèmica que prepara l'alumnat per a estudis superiors, tant professionals com universitaris i que té una durada de dos cursos de 30 hores lectives setmanals.
Requisits d’accés
 • Cal tenir un dels títols següents.
  • Graduat/da en educació secundària obligatòria (GESO)
  • Tècnic/a d’un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) o Tècnic/a superior d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS) (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca)
  • Haver cursat estudis estrangers homologats amb el títol de GESO o amb el de tècnic/a (CFGM)
Estructura
Els estudis de batxillerat estan estructurats en una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca)

MATÈRIES COMUNES: Llengua catalana i literatura - Llengua castellana i literatura - Llengua estrangera - Educació física - Filosofia - Ciències per al món contemporani - Història de la filosofia - Història - Tutoria - Treball de recerca

MATÈRIES DE MODALITAT i MATÈRIES ESPECÍFIQUES:

ARTS (plàstiques i escèniques)
Matèries de Modalitat Matèries específiques
 • Història i fonaments de les arts I i II
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual I i II
 • Literatura universal
 • Història del món contemporani
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Anàlisi musical I i II
 • Anatomia aplicada
 • Dibuix artístic I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Disseny
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Volum
 • Una altra matèria de modalitat
 • Història de la música i de la dansa
 • Segona llengua estrangera I i II
 • Tècniques d'expressió gràfico plàstica
 • Religió
 • Estada a l'empresa
 • Altra matèria específica
 • Matèria específica de centre
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèries de Modalitat Matèries específiques
 • Llatí I i II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
 • Economia
 • Economia de l'empresa I i II
 • Geografia
 • Grec I i II
 • Història del món contemporani
 • Història de l art
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Una altra matèria de modalitat
 • Psicologia
 • Segona llengua estrangera I i II
 • Sociologia
 • Religió
 • Estada a l'empresa
 • Matèria específica de centre
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
Matèries de Modalitat Matèries específiques
 • Matemàtiques I i II
 • Biologia I i II
 • Ciències de la terra (geologia) I i II
 • Física I i II
 • Química I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Electrotècnia
 • Tecnologia industrial I i II
 • Una altra matèria de modalitat
 • Psicologia
 • Segona llengua estrangera I i II
 • Religió
 • Estada a l'empresa
 • Matèria específica de centreMatèries de BATXILLERAT A DISTÀNCIA:
Els alumnes que es matriculen en centres ordinaris poden cursar alguna matèria de modalitat o específica a l’Institut Obert de Catalunya (IOC), si el seu centre no les ofereix per qüestions organitzatives. Se’n poden cursar un màxim de dues matèries per alumne i curs.


BATXIBAC: doble titulació Batxiller - Baccalauréat:

Currículum mixt amb continguts propis de Batxillerat (matèries comunes, de modalitat, específiques i treball de recerca)
Un terç de l'horari lectiu en llengua francesa i dues matèries específiques (llengua i literatura franceses i història de França)
Per accedir s'ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Per a més informació, podeu consultar Estudiar a Catalunya

Canvi de matèries i de modalitat
Si en finalitzar el primer any l’alumne decidís canviar de modalitat, el centre podrà modificar-li el currículum assegurant-se que l’alumne haurà cursat, en acabar el cicle, almenys quatre matèries pròpies d’aquesta nova modalitat.

La matèria de Matemàtiques i la matèria Matemàtiques aplicades a les ciències socials es consideraran equivalents a efectes de canvis de modalitat.

Els alumnes que hagin superat el Batxillerat i vulguin afegir alguna matèria de modalitat al seu currículum com a requisit per accedir a estudis superiors (per a determinats cicles formatius de grau superior o per a presentar-se a una opció diferent de les PAU) poden matricular-se d’aquestes noves matèries.
ON S'IMPARTEIXEN?
Per població Per modalitat

Totes les poblacions
Col·legi internacional SEK-Catalunya privat
Av. dels Tremolencs, 24-26 08530 (la Garriga)
93 871 84 48
sek-catalunya@sek.es
https://catalunya.sek.es/

Preparen per:
Programa de Diploma del Batxillerat Internacional (IB)
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Educem II (Batxillerat) privat
C/ Rafael de Casanova, 40-42 (Granollers)
93 840 24 61
batxillerat@educem.com
http://educem.com/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Escola Cervetó privat
Carrer d'Isabel de Villena, 43-45 08401 (Granollers)
93 870 15 39
btx@cerveto.com
http://www.cerveto.com

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat Dual o High School (Títol Nord Americà del Batxillerat)
Batxillerat ciències i tecnologia
Escola Ginebró SCCL privat
carrer Joaquim Costa s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 25 47
escola@ginebro.cat
http://www.ginebro.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat d'arts
Batxillerat ciències i tecnologia
Escola l'Avet Roig privat
C/ Bruc, 4 (Sant Celoni)
93 867 39 23
escola@avetroig.com
www.avetroig.com

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat Dual o High School (Títol Nord Americà del Batxillerat)
Batxillerat ciències i tecnologia
Escola Pia de Caldes de Montbui privat
C. Pare Poch, 15 08140 - 08140 (Caldes de Montbui)
93 865 03 33
caldes@escolapia.cat
http://caldes.escolapia.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Escola Pia de Granollers privat
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social) (Granollers)
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
http://www.epiagranollers.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Escola Sant Gervasi privat
Carrer de Sabadell, 41 08100 (Mollet del Vallès)
93 579 54 30
santgervasi@santgervasi.org
http://santgervasi.org/web2/

Preparen per:
Batxillerat Tecnològic
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat Científic
Institut Aiguaviva
Rambla Pompeu Fabra, 1 (Mollet del Vallès)
93 593 24 36
secretaria@insaiguaviva.org
http://www.insaiguaviva.org/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Alba del Vallès
Avinguda Buxó d’en Baliarda, 3 (Sant Fost de Campsentelles)
93 570 84 02
a8047479@xtec.cat
http://agora.xtec/iesalbadelvalles

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Antoni Cumella
Carrer Roger de Flor, s/n (Granollers)
93 516 38 96
a8017931@xtec.cat
http://www.iesacumella.cat

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials (horari diürn i nocturn)
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Arquitecte Manuel Raspall
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, s/n (Cardedeu)
93 844 47 40
institutraspall@xtec.cat
http://www.raspall.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Institut Baix Montseny
Plaça Muriel Casals, núm. 2 (Sant Celoni)
93 867 34 70
a8034606@xtec.cat
http://www.insbaixmontseny.cat

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Bellulla
Pl. Ajuntament, s/n 08420 (Canovelles)
93 846 64 95
a8046864@xtec.cat
http://www.insbellulla.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Carles Vallbona
Carrer Camp de les Moreres, 14 08401 (Granollers)
93 860 00 21
centre@iescarlesvallbona.cat
http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Celestí Bellera
Carrer Esteve Terrades, s/n 08401 (Granollers)
93 879 49 14
iesbellera@bellera.cat
http://www.bellera.cat/portal/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat d'Arts Plàstiques i Arts Escèniques
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Institut de la Vall del Tenes
Carrer Camí de la Rovira, s/n (Santa Eulàlia de Ronçana)
93 844 82 25
secretaria@iesvalltenes.cat
http://www.iesvalltenes.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Institut de Lliçà
Avinguda dels Països Catalans, 26 08186 (Lliçà d'Amunt)
93 841 66 25
a8052955@xtec.cat
http://www.insllica.cat

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Institut de Mollet del Vallès
Avinguda Burgos, 96 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 53 54
a8021594@xtec.cat
http://www.iesmollet.net/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat d'arts
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut El Sui
Carrer Penyafort, s/n 08440 (Cardedeu)
93 844 43 22
a8054401@xtec.cat
https://ieselsui.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut El Til·ler
Carretera de Ribes, 45-55 (les Franqueses del Vallès)
93 840 72 66
a8065391@xtec.cat
http://www.inseltiller.cat

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Institut Escola del Treball
Carrer Roger de Flor, 66 (Granollers)
93 879 55 18
oficines@iesemt.net
http://www.institutemt.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Eugeni Xammar
C/ Camí de Bigues, 40-42 (l'Ametlla del Vallès)
93 843 01 25
inseugenixammar@xtec.cat
https://www.inseugenixammar.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Gallecs
Ptge. Cesc Bas, 3 (Mollet del Vallès)
93 570 53 43
iesgallecs@xtec.cat
http://insgallecs.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Giola
Carrer Tulipa, s/n 08450 (Llinars del Vallès)
93 841 28 66
institutgiola@xtec.cat
http://www.institutgiola.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut La Roca del Vallès
Pl. Sant Jordi, s/n 08430 (la Roca del Vallès)
93 842 24 14
ieslaroca@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ieslaroca/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Lauro
Carrer Astúries, 3 08521 (les Franqueses del Vallès)
93 840 28 52
a8052906@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/inslauro/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Manolo Hugué
C/ Josep Germà, 2 (Caldes de Montbui)
93 865 37 62
a8043486@xtec.cat
http://www.insmanolohugue.cat

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Manuel Blancafort
Avinguda Onze de Setembre, 29 08530 (la Garriga)
93 871 55 03
a8035222@xtec.cat
http://www.institutmanuelblancafort.cat

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Maria de Bell-lloc
Av. del Castell de Montbui, 11 (Bigues i Riells)
93 865 68 90
a8060915@xtec.cat;
https://sites.google.com/a/xtec.cat/institut-maria-de-bell-lloc/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Marina
Carrer Estació, s/n 08120 (la Llagosta)
93 560 73 31
iesmarina@xtec.cat
http://www.institutmarina.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Montmeló
Avinguda Mil·lenari, 19 08160 (Montmeló)
93 579 97 23
iesmontmelo@xtec.cat
http://www.insmontmelo.cat

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Obert de Catalunya
Av. del Paral·lel, 71 - 73 (Barcelona)


ioc.xtec.cat/educacio/
Institut Reguissol
C/ de l'Institut, 1 (Santa Maria de Palautordera)
93 848 26 25
a8053108@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iesreguissol/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Torre de Malla
Avinguda Espanya, 116 08150 (Parets del Vallès)
93 562 32 03
instorredemalla@xtec.cat
http://www.instorredemalla.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Vicenç Plantada
Carrer Palau-Solitá de Plegamans, 8-14 08100 (Mollet del Vallès)
93 570 58 12
a8021600@xtec.cat
http://www.insvplantada.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Institut Vilamajor
C/ Can Jubera, s/n 08458 (Sant Pere de Vilamajor)
93 861 01 94
iesvilamajor@xtec.cat
http://www.insvilamajor.cat

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Vilanova del Vallès
Camí de Vilassar, 1 - 08410 (Vilanova del Vallès)
93 845 63 74
iesvilanova@xtec.cat
http://institutvilanova.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Vil·la Romana
Carrer Santa Maria del Camí, s/n 08530 (la Garriga)
93 871 83 03
a8035234@xtec.cat
http://www.vromana.cat/

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Institut Vinyes Velles
Avinguda de Barcelona, 2 08170 (Montornès del Vallès)
93 568 60 79
iesvv@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iesvv

Preparen per:
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
ISCAT (International School of Catalunya) privat
C/ Manuel Raspall, 8 (la Garriga)
93 841 40 77
info@iscat.es
http://www.iscat.es/ca/home-ca/

Preparen per:
A Levels (Batxillerat britànic) - Homologable al sistema espanyol
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses