Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   06-03-2019
Calendari de preinscripció i matrícula 2019-2020

Normativa per al curs 2019-2020:

Resolució EDU/637/2019, de 12 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7834, de 19.3.2019)


Resolució ENS/452/2019, de 21 de febrer
, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020 (DOGC núm. 7821, d'1.3.2019)

Decret 31/2019, de 5 de febrer
, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 7805, de 7.2.2019)

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 6058, de 2.2.2012)

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)El calendari previst per al curs 2019-2020 és el següent:
Calendari previst
Batxillerat
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2019 (Ambdós inclosos)
 • Matrícula ordinària d'alumnes preinscrits/es amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019.
 • Matrícula extraordinària d'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019.
Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional (CFGM)
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2019.
 • Dates de matriculació definitiva: del 9 al 15 de juliol de 2019.
 • Publicació de centres i Cicles Formatius amb places vacants: 2 i 3 de setembre de 2019
Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional (CFGS)
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 29 de maig al 5 de juny de 2019 (ambdós inclosos)
 • Dates de matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2019.

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 14 al 21 de maig de 2019.
 • Dates de matriculació: del 9 al 15 de juliol de 2019.

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 29 de maig al 5 de juny de 2019.
 • Dates de matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2019.

Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà 

 • Terminis per presentar la sol·licitud:
  • Centres de formació de persones adultes: del 18 al 25 de juny de 2019. Els cursos impartits en aquests centres segueixen el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per a l'educació d'adults.
  • Altres Centres: del 1 al 5 de juliol de 2019. Abans del 22 de juny de 2019, cada un d'aquests centres publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació dels resultats de la preinscripció i el període de matrícula, que ha de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.
 • Matrícula: L'alumnat admés ha de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que els centres han de fer públic abans del 21 de juny de 2019.

 

Ensenyaments artístics professionals de música i dansa

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 29 de març a l'1 d'abril de 2019.
 • Data de matriculació: del 25 al 28 de juny de 2019.

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de bens culturals)

 • Els centres que imparteixen aquests ensenyaments publicaran el seu calendari al tauler d'anuncis i a la pàgina web, no més tard del 8 d'abril de 2019.

Cicles Formatius d'Animació en Circ i de Tècniques d'Actuació Teatral

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 15 d'abril al 4 de juny de 2019.
 • Cada centre ha de publicar al seu tauler d'anuncis i al web, abans del 4 d'abril de 2019, el calendari d'actuacions, inclosa, quan escaigui, la convocatòria de setembre. El calendari detalla l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula. 
 • En cas que quedin vacants després del procés de preinscripció i matrícula, el centre pot establir un termini extraordinari d'acord amb la convocatòria extraordinària de la prova específica d'accés.

Ensenyaments esportius

 • Primer període: Presentació de sol·licituds del 6 de maig al 7 de juny de 2019.
 • Segon període: Els centres fan públic el calendari abans del 6 de setembre de 2019.
 • Tercer període: Els centres fan públic el calendari del procés abans de l'11 de desembre de 2019.
 • Quart període: Els centres fan públic el calendari abans del 28 de febrer de 2019.

Escoles Oficials d'Idiomes

 • Preinscripció primer període: del 2 al 5 de setembre de 2019.
 • Període de matricula en línia d'alumnat d’admès: del 18 al 20 de setembre de 2019 (a partir de les 18h).
 • Període de matricula en línia d'alumnat de la llista d’espera: 25 i 26 de setembre de 2019.

Formació de persones adultes

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 18 al 25 de juny 2019.
 • Data de matriculació d'alumnat admès: del 2 al 9 de setembre de 2019.
 • Data de matriculació d'alumnat en llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2019.
Els centres poden establir diferents dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l’inici del període de presentació de sol·licituds.


Programes de formació i inserció

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 13 al 24 de maig de 2019.
 • Data de matriculació: del 2 al 9 de setembre de 2019.
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses