Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   21-02-2018
Calendari de preinscripció i matrícula 2017-2018

D'acord amb la resolució ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics. El calendari previst per al curs 2017-2018 és el següent:
Calendari previst
Batxillerat
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 16 al 24 de maig de 2017
 • Matrícula ordinària d'alumnes preinscrits/es amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2017
 • Matrícula extraordinària d'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

C
icles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional (CFGM)

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 16 al 24 de maig de 2017
 • Dates de matriculació definitiva: del 4 al 11 de juliol de 2017
 • Places vacants: 4 de setembre de 2017 (informació) i 6 i 7 de setembre de 2017 (termini per presentar la sol·licitud i la documentació)

Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional (CFGS)

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 25 al 31 de maig de 2017
 • Dates de matriculació definitiva: del 13 al 20 de juliol de 2017

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 16 al 24 de maig de 2017
 • Dates de matriculació definitiva: del 4 al 11 de juliol de 2017

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 25 al 31 de maig de 2017
 • Dates de matriculació definitiva: del 13 al 20 de juliol de 2017

Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà 

 • Terminis per presentar la sol·licitud:
  • Centres de formació de persones adultes: del 19 al 27 de juny de 2017. Els cursos impartits en aquests centres segueixen el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per a l'educació d'adults
  • Altres Centres: del 3 al 7 de juliol de 2017
 • Matrícula: L'alumnat admés ha de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que els centres han de fer públic abans del 23 de juny de 2017

Cursos de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (exepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari)

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 03 al 07 de juliol de 2017
 • Abans del 23 de juny de 2017, cada centre publica al seu tauler d’anuncis l’oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d’alumnes admesos i el període de matrícula, que ha de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils

Ensenyaments artístics professionals de música i dansa

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció : del 23 de març al 07 d'abril de 2017
 • Data de matriculació definitiva: del 26 al 30 de juny de 2017

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de bens culturals

 • Els centres que imparteixen aquets ensenyaments publicaran el seu calendari al tauler d'anuncis i a la pàgina web, no més tard del 29 de març de 2017

Cicles Formatius d'Animació en Circ i de Tècniques d'Actuació Teatral

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 15 de maig al 5 de juny de 2017

Primer període dels ensenyaments esportius

 • Primer període: presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de maig de 2017
 • Segon període: els centres publicaran el calendari abans del 8 de setembre de 2017
 • Tercer període: els centres publicaran el calendari abans del 11 de desembre de 2017
 • Quart període: els centres publicaran el calendari abans del 28 de febrer de 2018

Escoles Oficials d'Idiomes

 • Preinscripció primer període: de l'1 al 5 de setembre de 2017
 • Període de matricula en línia d'alumnat d’admès: del 18 al 20 de setembre de 2017
 • Període de matricula en línia d'alumnat de la llista d’espera: 26 i 27 de setembre de 2017

Formació de persones adultes

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 19 al 27 de juny 2017
 • Data de matriculació d'alumnat admès: de l'1 al 8 de setembre de 2017
 • Data de matriculació d'alumnat en llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2017

Els centres poden establir diferents 
dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l’inici del període de presentació de sol·licituds

Programes de formació i inserció

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 15 al 26 de maig de 2017
 • Data de matriculació definitiva: de l'1 al 8 de setembre de 2017
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses