Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   09-03-2018
Calendari de preinscripció i matrícula 2018-2019

Normativa per al curs 2018-2019:

Resolució ENS/603/2018, de 27 de març
, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7591, de 4.4.2018)

Decret 10/2012, de 31 de gener
, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 6058, de 02.02.2012)

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)NOVETAT!

Enguany s'incorpora la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior (CFGS), amb la qual s'elimina la preinscripció en paper, com a primer pas en el repte de l'Administració electrònica i l'entrada necessària en el procés de preinscripció.

Els i les tècniques de formació professional que vulguin accedir a un CFGS, participen en la preinscripció per la via d'accés 2.

Els i les tècniques de formació professional que a més acreditin formació relacionada amb l'accés a CFGS podran accedir també per la via 2, amb prioritat respecte els anteriors.El calendari previst per al curs 2018-2019 és el següent:
Calendari previst
Batxillerat
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2018.
 • Matrícula ordinària d'alumnes preinscrits/es amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2018.
 • Matrícula extraordinària d'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018.
Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional (CFGM)
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2018.
 • Dates de matriculació definitiva: del 4 a l'11 de juliol de 2018.
 • Publicació de centres i Cicles Formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018.
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018.
 • Llistat d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019.

Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional (CFGS)

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 29 de maig al 7 de juny de 2018
 • Dates de matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2018.

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 14 al 24 de maig de 2018.
 • Dates de matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2018.

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 29 al 7 de juny de 2018.
 • Dates de matriculació: del 18 al 23 de juliol de 2018.

Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà 

 • Terminis per presentar la sol·licitud:
  • Centres de formació de persones adultes: del 18 al 26 de juny de 2018. Els cursos impartits en aquests centres segueixen el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per a l'educació d'adults.
  • Altres Centres: del 2 al 6 de juliol de 2018. Abans del 22 de juny de 2018, cada un d'aquests centres publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació dels resultats de la preinscripció i el període de matrícula, que ha de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.
 • Matrícula: L'alumnat admés ha de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula que els centres han de fer públic abans del 22 de juny de 2018.

 

Ensenyaments artístics professionals de música i dansa

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 4 al 16 d'abril de 2018.
 • Data de matriculació: del 25 al 29 de juny de 2018.

Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de bens culturals

 • Els centres que imparteixen aquests ensenyaments publicaran el seu calendari al tauler d'anuncis i a la pàgina web, no més tard del 6 d'abril de 2018.

Cicles Formatius d'Animació en Circ i de Tècniques d'Actuació Teatral

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 15 d'abril al 4 de juny de 2018.

Ensenyaments esportius

 • Primer període: Presentació de sol·licituds del 8 de maig al 6 de juny de 2018.
 • Segon període: Els centres fan públic el calendari abans del 7 de setembre de 2018.
 • Tercer període: Els centres fan públic el calendari del procés abans de l'11 de desembre de 2018.
 • Quart període: Els centres fan públic el calendari abans del 28 de febrer de 2019.

Escoles Oficials d'Idiomes

 • Preinscripció primer període: del 3 al 6 de setembre de 2018.
 • Període de matricula en línia d'alumnat d’admès: del 19 de setembre (a partir de les 18h) al 21 de setembre de 2018.
 • Període de matricula en línia d'alumnat de la llista d’espera: 26 i 27 de setembre de 2018.

Formació de persones adultes

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 18 al 26 de juny 2018.
 • Data de matriculació d'alumnat admès: del 3 al 12 de setembre de 2018.
 • Data de matriculació d'alumnat en llista d'espera: a partir del 13 de setembre de 2018.
Els centres poden establir diferents dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l’inici del període de presentació de sol·licituds.


Programes de formació i inserció

 • Presentació de sol·licituds de preinscripció dels nous alumnes: del 14 al 25 de maig de 2018.
 • Data de matriculació: del 3 al 10 de setembre de 2018.
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses