Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   08-05-2020
Ensenyaments artístics superiors
Descripció

Els ensenyaments artístics superiors tenen com a objectiu la formació superior de professionals qualificats en disciplines de l'àmbit artístic.
Permeten desenvolupar les capacitats que possibiliten exercir professionalment en diversos camps d'aquest àmbit: art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música.

S'organitzen en quatre cursos, que equivalen a 240 crèdits ECTS, i la superació d'aquests ensenyaments dona dret a l'obtenció del títol superior en l'especialitat corresponent:

 • Títol superior en Art Dramàtic
 • Títol superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals
 • Títol superior en Dansa
 • Títol superior en Disseny
 • Títol superior en Música

Màster en Ensenyaments Artístics

La superació els ensenyaments artístics oficials de màster dona dret a l'obtenció del títol de màster en Ensenyaments Artístics. La denominació dels títols de màster és: màster en Ensenyaments Artístics, seguit de la denominació específica del títol.

Disciplines artístiques

ART DRAMÀTIC:

 • Direcció d’Escena i Dramaturgia
 • Escenografia
 • Interpretació

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS:

 • Béns Arquològics
 • Document Gràfic
 • Escultura
 • Pintura

DANSA:

 • Coreografia i Tècniques d'Interpretació de la Dansa
 • Pedagogia de la Dansa

DISSENY:

 • Disseny Gràfic
 • Disseny d'Interiors
 • Disseny de Productes
 • Disseny de Moda

MÚSICA:

 • Composició
 • Direcció
 • Interpretació
 • Musicologia
 • Pedagogia
 • Producció i Gestió
 • SonologiaFont: queestudiar.gencat.cat
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses