Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Fira Guia't 2021

.
Fira Guia't 2020


Degut a la situació provocada per l'afectció del COVID-19, la XII edició de la Fira Guia't es tornarà a celebrar en format virtual els dies 22, 23, 24, 25 i 26 de març de 2021.

Visita el web de la Fira Guia't 2021!

Què és?
La Fira Guia’t  és una fira d’orientació acadèmica, en la qual es vol mostrar i donar a conèixer la formació professionalitzadora que els joves poden trobar al a comarca o a l’entorn proper. Està adreçada, especialment, a aquells joves estudiants de 4t d’ESO, amb un enfocament especial envers aquells que no acrediten i/o abandonen els estudis i també aquells que no tenen clar quin itinerari formatiu seguir un cop superada l’ESO.
 
La Fira vol ser, i d’aquí el seu títol de “Guia’t” un espai d’orientació i assessorament adreçat essencialment als joves, tot i que cada cop està més clar que les transicions educació-treball-educació cada cop van implicant col·lectius de població més diversos i per tant, a nivell organitzatiu també s’han anat buscant les estratègies per poder oferir recursos formatius adreçats a persones de més edat, famílies, etc...

11 anys de Fira Guia't!
En l'edició d'enguany es vol mantenir el focus en una mirada inclusiva, i amb un enfocament especial en temes de gènere, una iniciativa que es va iniciar a la darrera edició. Volem que la Fira i les activitats paral·leles que s'hi duguin a terme siguin un exemple de treball en aquesta direcció i esdevinguin espais lliures de sexisme, LGTBI+fòbia, racisme o qualsevol actitud discriminatòria, on totes les persones han de ser tractades sense distinció i des del respecte.

I enguany estem treballant per mantenir una segona mostra vinculada a la indústria 4.0, amb la voluntat de reforçar el coneixement de cap a on van les necessitats i el treball que es fa des de les empreses i com, a través de la formació professionals les persones poden formar-se i treballar en aquesta indústria. 

Programa d'activitats Fira Guia't 2020

DIMARTS 19 de maig


9.30 h

XERRADA “QUÈ DUS A LA TEVA MOTXILLA”

Adreçada a joves


11 h

XERRADA “IDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES”

Adreçada a joves


12.30 h

XERRADA “COM I ON ESTUDIAR A FORA: EL MÓN A LES TEVES MANS”

Adreçada a joves
DIMECRES 20 de maig


9.30 h

XERRADA “EINES I RECURSOS PER A L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA”

Adreçada a professionals


11 h

XERRADA “QUÈ DUS A LA TEVA MOTXILLA”

Adreçada a joves


12.30 h

XERRADA “IDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES”

Adreçada a joves


16 h

XERRADA “IDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES”

Adreçada a professionals


18 h

XERRADA “TINC 16 ANYS. QUINES SÓN LES MEVES OPCIONS DE FUTUR?”

Adreçada a joves i les seves famíliesDIJOUS 21 de maig


9.30 h

XERRADA “IDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES”

Adreçada a joves


11 h

XERRADA “TINC 16 ANYS. QUINES SÓN LES MEVES OPCIONS DE FUTUR?”

Adreçada a joves i les seves famílies


12.30 h

XERRADA “QUÈ DUS A LA TEVA MOTXILLA”

Adreçada a joves

Ubicació de la Fira
Expositors Fira Guia't 2020Tota la informació sobre els centres expositors la podeu trobar a: http://guia.vallesjove.cat 
Materials descarregables per a professionals
Document d'orientacions sobre gènere i inclusió
Plafons informatius d'àmbit acadèmic
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses