Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   21-02-2018
Formació Ocupacional
Qué és?
La Formació Professional és una formació eminentment pràctica que té per objectiu desenvolupar unes competències relacionades amb una determinada professió.

Engloba la Formació Ocupacional, destinada a persones desocupades i la Formació Contínua, específica per a les persones que treballen.

Requisits d'accés

Cal tenir 16 anys i trobar-se en situació d'atur (cursos de Formació Ocupacional) o estar treballant (cursos de Formació Continua).

Informació
Per a més informació i consultes, adreceu-vos a:
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses