Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Formació Ocupacional
Què és?
La Formació Professional és una formació eminentment pràctica que té per objectiu desenvolupar unes competències relacionades amb una determinada professió.

Són programes teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones participants.

Les accions formatives es porten a terme a través dels CIFO (Centres d'Innovació i Formació Ocupacional), del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), i de les entitats col·laboradores en matèria de formació professional ocupacional, públics o privats.

Engloba la Formació Ocupacional, destinada a persones desocupades i la Formació Contínua, específica per a les persones que treballen.

Requisits d'accés

Cal tenir 16 anys i trobar-se en situació d'atur (cursos de Formació Ocupacional) o estar treballant (cursos de Formació Continua).

Informació
Per a més informació i consultes, adreceu-vos a:
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses