Guia dels ensenyaments POST OBLIGATORIA del Vallès Oriental

   Última actualització:
   22-02-2021
Directori de centres
Totes les poblacions

Ajuntament de Cardedeu - Centre de Formació La Mongia
Avinguda Jaume Morató, 18
Cardedeu
93 841 88 14 / 638 316 173
CFA: a8074215@xtec.cat; PTT: a8960325@xtec.cat
http://cfacardedeu.blogspot.com.es/

Preparen per:
Alfabetització per a persones immigrades
Anglès - A1
Anglès - A2
Anglès - Nivell B1
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Curs carnisseria i certif. manipulació aliments
Curs cuina professional i certif. manipulació d'aliments
Curs de monitor/a de lleure
Curs de resolució de conflictes
Curs d'excel avançat
Curs d'intel·ligència emocional
Informàtica - Competic 1
Preparació a la formació reglada
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Tastet d'Oficis
 
Ajuntament de Granollers (PFI - PTT)
C/ Veneçuela, 86 (CENTRE VALLÈS)
Granollers
93 849 98 88
pttgranollers@ajuntament.granollers.cat
http://www.granollers.cat/adreces/promocio-economica/pla-transicio-al-treball-ptt

Preparen per:
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
CAN RIBAS - CENTRE DE RECURSOS AGRARIS: camí antic de Vic, 10 - 08520 Les Franqueses del Vallès
les Franqueses del Vallès
93 844 30 40
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
http://www.lesfranqueses.cat/

Preparen per:
Anglès - B1
Dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil
Direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
 
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
C/ Jaume 15-45
Lliçà d'Amunt
93 860 72 20
educacio@llicamunt.cat
http://www.llicamunt.cat/

Preparen per:
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
 
Ajuntament de Montornès - Masia del Molí
Av. d'Icària, 7-9. Masia del Molí (edifici vell)
Montornès del Vallès
93 572 14 22
a8960099@xtec.cat
http://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis/ensenyament/pla-de-transicio-al-treball-ptt

Preparen per:
Auxiliar d'hoteleria; cuina i serveis de restauració
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
 
Can Lletres - Centre de Formació Permanent
C/ Josep Argila, 39
Llinars del Vallès
93 841 37 02
canlletres@llinarsdelvalles.cat

Preparen per:
Alfabetització
Anglès - nivell A1
Anglès - Nivell A2
Anglès - Nivell B1
Informàtica (diferents nivells)
Preparació per a les proves d'accés a la universitat per més grans de 25 anys i 45 anys
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d'Adults Baix Montseny
Carrer Montserrat, 28
Sant Celoni
93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/departament.php?id=19

Preparen per:
Cicle de formació instrumental
Conversa en anglès: nivells 1, 2 i 3
Curs de perfeccionament de competències bàsiques
Forma't-Curs de transisió educativa i laboral
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Informàtica – Alfabetització digital nivell 1, 2 i 3
Llengua estrangera Alemany - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Advanced (C1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - First (B2)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - PET (B1)
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès - Upper (B2.1)
Llengua estrangera Francès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Francès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Francès - Preintermedi (B1.1)
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d'Adults Ferran Soldevila de Sta. Maria de Palautordera
Passeig de les Escoles, 3 08460
Santa Maria de Palautordera
93 848 25 73
info@escolaadultspalautordera.cat
http://www.escolaadultspalautordera.cat/

Preparen per:
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Informàtica - Competic 1
Informàtica - nivell usuari
Llengua Castellana: nivell bàsic (A2)
Llengua Castellana: nivell intermedi (B1)
Llengua Catalana: nivell bàsic (A2)
Llengua Catalana: nivell elemental (B1)
Llengua Catalana: nivell intermedi (B2)
Llengua Catalana: nivell suficiència (C1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - PET (B1)
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Anglès-Conversa
Llengua estrangera Anglès: preparació per a la prova de PET (B1)
LLengua estrangersa Anglès - Preparació per a la prova FCE (B2)
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d'Adults Marinada
Av. de Barcelona, 2
Montornès del Vallès
93 568 20 05
a8062523@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfamarinada

Preparen per:
Informàtica - Competic 1
Llengua Castellana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d’Adults Bellavista
C/ Rosselló, 37
les Franqueses del Vallès
93 840 26 53
cfabellavista@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfabellavista/

Preparen per:
Cursos específics per aprendre a llegir, escriure,...
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES) - modalitat on-line
Informàtica - Competic 1
Informàtica - Competic 2
Llengua Castellana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d’Adults de Canovelles
Pl. Pau Casals, s/n 08420
Canovelles
93 846 39 68
a8055041@xtec.cat
http://cfacanovelles.weebly.com/

Preparen per:
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Informàtica - Competic 1
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 3
Informàtica - nivell usuari
Llengua Castellana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Llengua estrangera Francès - Nivell 2
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d’Adults de Mollet del Vallès
Carrer Roger de Llúria,47 08100
Mollet del Vallès
93 570 15 48
a8055385@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/cfamollet/

Preparen per:
Formació instrumental (estudis primaris): Nivells 1, 2 i 3 (principalment per a persones nouvingudes)
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Informàtica. Nivells Inicial, 1, 2 i 3
Llengua Castellana (principalment per a persones nouvingudes)
Llengua Catalana (principalment per a persones nouvingudes)
Llengua estrangera Anglès - Nivells 1, 2 i 3
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d’Adults de Montmeló
Carrer Nou, 34 08160
Montmeló
93 572 09 97
a8056021@xtec.cat
http://www.montmelo.cat/altres-webs-municipals/centre-de-formacio-d-adults.htm

Preparen per:
Alfabetització
Curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, majors de 25 anys
Curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, majors de 45 anys
Informàtica - Competic 1
Llengua Castellana - Diversos nivells
Llengua estrangera Anglès - Diferents nivells
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d’Adults de Parets del Vallès
Av. d'Espanya, 116
Parets del Vallès
935622152
a8062043@xtec.cat
http://www.xtec.cat/centres/a8062043/

Preparen per:
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Informàtica - Competic 1
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 3
Informàtica - nivell usuari
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Preintermedi (B1.1)
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
 
Centre de Formació d’Adults La Llagosta
Carrer Estació, 28 08120
la Llagosta
93 574 49 81
a8059044@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/llagosta/

Preparen per:
Accés a la universitat per majors de 45 anys
ACTIC: Elemental, Mitjà i Superior
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Informàtica - Competic 1
Informàtica - Competic 2
Informàtica - Competic 3
Informàtica - nivell usuari
Llengua Castellana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua Catalana - nivell 3
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Llengua estrangera Francès: 1, 2 i 3
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre de Formació d’Adults Vallès de Granollers
Carrer Veneçuela, 86
Granollers
93 849 98 88
secretaria@cfavalles.org
http://cfavalles.org

Preparen per:
Cicle de formació instrumental - nivell 1
Cicle de formació instrumental - nivell 2
Cicle de formació instrumental - nivell 3
Curs d´Accés a Grau Mitjà (CAM)
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Informàtica - Competic 1 (ACTIC Bàsic)
Informàtica - Competic 2 (ACTIC Mitjà)
Informàtica - Competic 3 (ACTIC Avançat)
Informàtica - Competic Inicial (nivell 0 d'informàtica)
Informàtica - nivell usuari
Llengua Castellana - nivell 1
Llengua Castellana - nivell 2
Llengua Castellana - nivell 3
Llengua Catalana - nivell 1
Llengua Catalana - nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 1
Llengua estrangera Anglès - Nivell 2
Llengua estrangera Anglès - Nivell 3
Preparació per a les proves d'accés a la universitat per més grans de 25 anys i 45 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Centre d'Innovació i Formació Ocupacional Vallès - CIFO
Carrer Ca l'Arabia s/n
les Franqueses del Vallès
93 840 67 27
cifo_valles.soc@gencat.cat
http://www.serveiocupacio.gencat.cat/

Preparen per:
Activitats de Gestió Administrativa
Docència de la formació professional per a l'ocupació
Fusteria d'alumini i PVC
Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques
Muntatge i Manteniment de sistemes d'automatització industrial
Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de BT (instal·lador/a)
Muntatge i manteniment instal·lacions solars fotovoltaiques
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics
Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica
Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques (Carnet RITE)
Soldadura oxigàs i soldadura MIG –MAG
 
CFA Salvador Dalí
Ctra. del Masnou a La Roca, s/n
la Roca del Vallès
93 842 21 98
cfasalvadordali@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfasalvadordali/

Preparen per:
Curs específic per a l'acces als cicles formatius de grau mitjà
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Idiomes - Anglès
Idiomes - Francès
Informàtica - Competic 1
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'ocupació, SL - EMFO
Carrer Riera, 7 1a planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60
info@emfo.com
http://www.emfo.com/

Preparen per:
Activitats auxiliars de comerç
Activitats auxiliars en conservació i millora de forests
Activitats de venda
Anglès - A1
Anglès - A2
Anglès - B1
Anglès - B2
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Confecció i publicació de pàgines web
Docència de la formació professional per a l'ocupació
Gestió de trucades de teleassitència
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
 
Escola d'Adults El Roure Gros
C. Mestre Gregori Montserrat, 4, 1a planta
Caldes de Montbui
93 115 10 66
eadults@caldesdemontbui.cat
http://www.caldesdemontbui.cat/municipi/equipaments/escola-dadults.html

Preparen per:
Formació cultural - Cultura cinematogràfica
Formació cultural - Entre l'art i la literatura
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul (manteniment)
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul 1
Formació instrumental - Lectura, escriptura i càlcul 2
Formació instrumental - Taller d'escriptura en català
Informàtica - Mòdul d'edició digital
Informàtica - Mòdul d'ofimàtica col·laborativa a la xarxa
Informàtica - Mòdul d'ús i configuració de mòbils i tauletes
Informàtica - Mòdul de cultura digital
Informàtica – Alfabetització digital nivell 1, 2 i 3
Llengua catalana - Acollida lingüística i cultural en català (Nivells A1 i A2)
Llengua estrangera Alemany - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Elemental (A2)
Llengua estrangera Anglès - Inicial (A1)
Llengua estrangera Anglès - Nivell A2.2
NEO Informàtica
Preparació per les proves lliures del Graduat en ESO
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
 
Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes
Lliçà d'Amunt
93 841 63 43
mcvt.direccio.epavt@mvalltenes.cat
https://epavalltenes.cat/

Preparen per:
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Idiomes - Anglès
Idiomes - Català
Informàtica (diferents nivells)
Preparació per a les proves d'accés a la universitat per més grans de 25 anys i 45 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Speaking 1
 
Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental - Institut Marta Mata
Camí de la Justada, 5
Montornès del Vallès
93 568 65 68
a8065421@xtec.cat
http://www.escolahoteleriavo.cat/el-centre

Preparen per:
Cuina i gastronomia
Serveis en restauració
 
Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga (EMAD) - Ajuntament de la Garriga -
C. Negociant, 79 08530
la Garriga
93 860 59 90
emad@ajlagarriga.cat
http://www.emad.lagarriga.cat/

Preparen per:
Assistència al producte gràfic interactiu
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Creació d'objectes i moble
Creació d'objectes i moble (Reproduccions Artístiques en Fusta) CFGM
Gràfica interactiva 2x3 amb Gràfica publicitària (CFGS)
Gràfica publicitària 2x3 amb Gràfica interactiva (CFGS)
Preparació PA d'arts plàstiques i disseny GM
Preparació PA d'arts plàstiques i disseny GS
 
Escola Oficial d'idiomes de Mollet del Vallès
Rambla Pompeu Fabra, 1 08100
Mollet del Vallès
93 579 00 40
eoimollet@xtec.cat
https://agora-eoi.xtec.cat/eoimollet/

Preparen per:
Anglès - nivell A1
Anglès - Nivell A2
Anglès - Nivell B1
Anglès - Nivell B2
Anglès - Nivell C1
Francès - Nivell A1
Francès - Nivell A2
Francès - Nivell B1
Francès - Nivell B2
Francès - Nivell C1
 
Escola Oficial d'Idiomes Vallès Oriental
C/Veneçuela, 86
Granollers
93 870 46 61
eoivallesoriental@xtec.cat
http://www.eoivallesoriental.com/

Preparen per:
Alemany - Nivell A1
Alemany - Nivell A2
Alemany - Nivell B1
Alemany - Nivell B2
Anglès - nivell A1
Anglès - Nivell A2
Anglès - Nivell B1
Anglès - Nivell B2
Anglès - Nivell C1
Curs especial: alemany "Wir machen weiter" (B2+)
Curs especial: anglès B2 +
Curs especial: Preparació del certificat B2 d'anglès
Curs especial: Preparació dels certificats B1 d'anglès
Cursos d'estiu: anglès, alemany, francès
Idiomes - Alemany
 
Institut Aiguaviva
Rambla Pompeu Fabra, 1
Mollet del Vallès
93 593 24 36
secretaria@insaiguaviva.org
http://www.insaiguaviva.org/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Alba del Vallès
Avinguda Buxó d’en Baliarda, 3
Sant Fost de Campsentelles
93 570 84 02
a8047479@xtec.cat
http://agora.xtec/iesalbadelvalles

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Antoni Cumella
Carrer Roger de Flor, s/n
Granollers
93 516 38 96
a8017931@xtec.cat
http://www.iesacumella.cat

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials (horari diürn i nocturn)
 
Institut Arquitecte Manuel Raspall
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, s/n
Cardedeu
93 844 47 40
institutraspall@xtec.cat
http://www.raspall.cat/

Preparen per:
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Baix Montseny
Plaça Muriel Casals, núm. 2
Sant Celoni
93 867 34 70
a8034606@xtec.cat
http://www.insbaixmontseny.cat

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Gestió administrativa (GA)
Manteniment electromecànic
Mecatrònica industrial - FP Dual
Química industrial - FP Dual
 
Institut Bellulla
Pl. Ajuntament, s/n 08420
Canovelles
93 846 64 95
a8046864@xtec.cat
http://www.insbellulla.cat/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Carles Vallbona
Carrer Camp de les Moreres, 14 08401
Granollers
93 860 00 21
centre@iescarlesvallbona.cat
http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat/

Preparen per:
Activitats comercials
Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX) - FP Dual
Administració i finances - FP Dual
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Comerç internacional - FP Dual
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM) - FP Dual
Desenvolupament d'aplicacions web - FP Dual
Gestió administrativa (GA)
Gestió de vendes i espais comercials - FP Dual
Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
Transport i logística - FP Dual
 
Institut Celestí Bellera
Carrer Esteve Terrades, s/n 08401
Granollers
93 879 49 14
iesbellera@bellera.cat
http://www.bellera.cat/portal/

Preparen per:
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat d'Arts Plàstiques i Arts Escèniques
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut de la Vall del Tenes
Carrer Camí de la Rovira, s/n
Santa Eulàlia de Ronçana
93 844 82 25
secretaria@iesvalltenes.cat
http://www.iesvalltenes.cat/

Preparen per:
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Gestió administrativa (GA)
 
Institut de Lliçà
Avinguda dels Països Catalans, 26 08186
Lliçà d'Amunt
93 841 66 25
a8052955@xtec.cat
http://www.insllica.cat

Preparen per:
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
IFE - Auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives
Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
 
Institut de Mollet del Vallès
Avinguda Burgos, 96 08100
Mollet del Vallès
93 570 53 54
a8021594@xtec.cat
http://www.iesmollet.net/

Preparen per:
Automatització i robòtica industrial
Automoció
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Auxiliar de pintura
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat d'arts
Batxillerat humanitats i ciències socials
Carrosseria
Disseny en fabricació mecànica - FP Dual
Electromecànica de vehicles automòbils
Emergències i protecció civil
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Manteniment electromecànic
Mecanització
Mecatrònica industrial - FP Dual
Operacions de laboratori - FP Dual
Programació de la producció en fabricació mecànica - FP Dual
Química industrial - FP Dual
 
Institut El Sui
Carrer Penyafort, s/n 08440
Cardedeu
93 844 43 22
a8054401@xtec.cat
https://ieselsui.cat/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut El Til·ler
Carretera de Ribes, 45-55
les Franqueses del Vallès
93 840 72 66
a8065391@xtec.cat
http://www.inseltiller.cat

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Escola del Treball
Carrer Roger de Flor, 66
Granollers
93 879 55 18
oficines@iesemt.net
http://www.institutemt.cat/

Preparen per:
Administració i finances - FP Dual
Automatització i robòtica industrial - FP Dual
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Cures auxiliars d'infermeria
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Disseny en fabricació mecànica - FP Dual
Electromecànica de vehicles automòbils - FP Dual
Emergències sanitàries - FP Dual
Gestió administrativa - FP Dual
Instal·lacions elèctriques i automàtiques - FP Dual
Laboratori clínic i biomèdic
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat - FP Dual
Manteniment electromecànic - FP Dual
Mecanització - FP Dual
Operacions de laboratori - FP Dual
Programació de la producció en fabricació mecànica - FP Dual (2x3 amb Disseny en fabricació mecànica)
Xarxes i estacions de tractament d'aigües - FP Dual
 
Institut Eugeni Xammar
C/ Camí de Bigues, 40-42
l'Ametlla del Vallès
93 843 01 25
inseugenixammar@xtec.cat
https://www.inseugenixammar.cat/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Gallecs
Ptge. Cesc Bas, 3
Mollet del Vallès
93 570 53 43
iesgallecs@xtec.cat
http://insgallecs.cat/

Preparen per:
Administració i finances (AIF)
Atenció a persones en situació de dependència
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Cures auxiliars d'infermeria
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Documentació sanitària
Educació infantil (TEI)
Farmàcia i parafarmàcia (FAR)
Gestió administrativa (GA)
Integració social
 
Institut Giola
Carrer Tulipa, s/n 08450
Llinars del Vallès
93 841 28 66
institutgiola@xtec.cat
http://www.institutgiola.cat/

Preparen per:
Administració i finances - FP Dual
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Gestió administrativa (GA)
Instal·lacions elèctriques i automàtiques - FP Dual
Producció agropecuària - FP Dual
 
Institut La Roca del Vallès
Pl. Sant Jordi, s/n 08430
la Roca del Vallès
93 842 24 14
ieslaroca@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ieslaroca/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Lauro
Carrer Astúries, 3 08521
les Franqueses del Vallès
93 840 28 52
a8052906@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/inslauro/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Ensenyament i animació socioesportiva
 
Institut Manolo Hugué
C/ Josep Germà, 2
Caldes de Montbui
93 865 37 62
a8043486@xtec.cat
http://www.insmanolohugue.cat

Preparen per:
Administració i finances (AIF)
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Gestió administrativa (GA)
Mecanització
Programació en fabricació mecànica: especialitat motlles i matrius
Termalisme i Benestar
 
Institut Manuel Blancafort
Avinguda Onze de Setembre, 29 08530
la Garriga
93 871 55 03
a8035222@xtec.cat
http://www.institutmanuelblancafort.cat

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Maria de Bell-lloc
Av. del Castell de Montbui, 11
Bigues i Riells
93 865 68 90
a8060915@xtec.cat;
https://sites.google.com/a/xtec.cat/institut-maria-de-bell-lloc/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Marina
Carrer Estació, s/n 08120
la Llagosta
93 560 73 31
iesmarina@xtec.cat
http://www.institutmarina.cat/

Preparen per:
Administració i finances (AIF)
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Electromedicina Clínica
Gestió administrativa (GA)
Instal·lacions de telecomunicacions
 
Institut Montmeló
Avinguda Mil·lenari, 19 08160
Montmeló
93 579 97 23
iesmontmelo@xtec.cat
http://www.insmontmelo.cat

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
 
Institut Obert de Catalunya
Av. del Paral·lel, 71 - 73
Barcelona
ioc.xtec.cat/educacio/

Preparen per:
Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)
Administració i finances (AIF)
Administració i gestió
Alemany - Nivell A1
Anglès - nivell A1
Anglès - Nivell A2
Anglès - Nivell B1
Anglès - Nivell B2
Anglès - Nivell C1
Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
Atenció a persones en situació de dependència
Batxillerat
Comerç internacional
Cures auxiliars d'infermeria
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM)
Desenvolupament d'aplicacions web
Educació infantil (TEI)
Emergències sanitàries
Gestió administrativa (GA)
Gestió de vendes i espais comercials
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Informàtica - Competic 3 (ACTIC Avançat)
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Integració social
Prevenció de riscos professionals
Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
 
Institut Pla Marcell
Carrer Ramon i Cajal, 58
Cardedeu
93 871 38 66
a8062729@xtec.cat
http://www.plamarcell.cat/

Preparen per:
Atenció a persones en situació de dependència
Auxiliar en Cura d'animals i espais verds
Educació infantil (TEI)
Integració social
 
Institut Reguissol
C/ de l'Institut, 1
Santa Maria de Palautordera
93 848 26 25
a8053108@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iesreguissol/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Torre de Malla
Avinguda Espanya, 116 08150
Parets del Vallès
93 562 32 03
instorredemalla@xtec.cat
http://www.instorredemalla.cat/

Preparen per:
Activitats comercials
Administració i finances (AIF)
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Gestió administrativa (GA)
Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
 
Institut Vicenç Plantada
Carrer Palau-Solitá de Plegamans, 8-14 08100
Mollet del Vallès
93 570 58 12
a8021600@xtec.cat
http://www.insvplantada.cat/

Preparen per:
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Ensenyament i animació socioesportiva
 
Institut Vilamajor
C/ Can Jubera, s/n 08458
Sant Pere de Vilamajor
93 861 01 94
iesvilamajor@xtec.cat
http://www.insvilamajor.cat

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Vilanova del Vallès
Camí de Vilassar, 1 - 08410
Vilanova del Vallès
93 845 63 74
iesvilanova@xtec.cat
http://institutvilanova.cat/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
Institut Vil·la Romana
Carrer Santa Maria del Camí, s/n 08530
la Garriga
93 871 83 03
a8035234@xtec.cat
http://www.vromana.cat/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Fusteria i Moble orientat a la fabricació d’objectes decoratius - FP Dual
Gestió administrativa (GA)
 
Institut Vinyes Velles
Avinguda de Barcelona, 2 08170
Montornès del Vallès
93 568 60 79
iesvv@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iesvv

Preparen per:
Batxibac - Batxillerat dual català i francès
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
PTT Sant Celoni
C/ Montserrat, 28 (Sax Sala - Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny)
Sant Celoni
93 867 41 75
a8960027@xtec.cat
https://www.instagram.com/pttsantceloni/

Preparen per:
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 
Sax Sala – Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny. Ajuntament de Sant Celoni
Carrer Montserrat, 28 08470 Sant Celoni
Sant Celoni
93 867 41 75
formacio@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/

Preparen per:
ACTIC: Elemental, Mitjà i Superior
Activitats de Gestió Administrativa
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Formació continua per a persones aturades i/o treballadores en actiu
Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
RUMB-Servei d'orientació municipal
 
Servei d'Ocupació de Caldes de Montbui
La Piqueta - C/ Doctor Delger, 5
Caldes de Montbui
93 862 70 25
clubfeina16@caldesdemontbui.cat
pfo@caldesdemontbui.cat

Preparen per:
Anglès - A2
Anglès - B1
Competències per a l’ocupació
Habilitats comunicatives
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Organització i gestió de magatzems
 
privatApec Granollers, SL
Carrer tres Torres, 14-16
Granollers
93 870 09 38
esther@apecgranollers.com
http://www.apecgranollers.com/

Preparen per:
Activitats auxiliars de magatzem
Conducció d'autobusos
Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera
Trasllat sanitari
 
privatBit's Centre de formació de Granollers
Avinguda Enric Prat de la Riba, 68 08041
Granollers
93 844 32 25
bits@global-bits.com
http://www.global-bits.com/

Preparen per:
Actic (Nivell bàsic i Mitjà)
Activitats administratives en la relació amb el client
Activitats de Gestió Administrativa
Certificacions en Miscrosoft Office (Inicial i Avançat)
Confecció i publicació de pàgines web
Formació Bonificada per a empreses
Formació Contínua (Subvencionada)
Formació E-Learning
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
Sistemes microinformàtics
 
privatCampus Professional Universitat de VIC - UCC
C/ Mare de Déu de Montserrat, 36
Granollers
93 889 03 27
campusprofessional@uvic.cat
http://www.uvic.cat/campus-professional-uvic-ucc

Preparen per:
Animacions 3D, jocs i entorns interactius - FP Dual
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM) - FP Dual
Màrqueting i Publicitat - FP Dual
 
privatCentre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi, SL
Carrer de Josep Umbert, 38-40 bxs. 08401
Granollers
938 70 81 10
parcestudi@parcestudi.com
http://www.parcestudi.com/

Preparen per:
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
Cures estètiques de mans i peus
Estètica i bellesa
Estètica integral i benestar
Estilisme i Direcció de Perruqueria
Imatge personal: perruqueria i estètica (Cambra de Comerç)
Massatges facials i corporals (Cambra de Comerç)
Microblanding i extensions de pestanyes (Cambra de Comerç)
Pentinats, recollits, maquillatge i estètica (Cambra de Comerç)
Perruqueria i cosmètica capil·lar
Serveis auxiliar de perruqueria
Serveis auxiliars d'estètica
Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge
 
privatCentre Tecniksports Granollers
Carrer de Veneçuela, 86 (Granollers)
Granollers
622 02 19 80
info@tecniksports.com
http://www.tecniksports.com/

Preparen per:
Futbol
Futbol
Futbol (CFGM)
Futbol (CFGS)
 
privatCol·legi internacional SEK-Catalunya
Av. dels Tremolencs, 24-26 08530
la Garriga
93 871 84 48
sek-catalunya@sek.es
https://catalunya.sek.es/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Programa de Diploma del Batxillerat Internacional (IB)
 
privatCTV (Centre Tècnic Vallès)
Antigues casernes militars, 3 - 4
les Franqueses del Vallès
93 861 62 57
ctv@escolatecnicagirona.com
http://www.centretecnicvalles.com/

Preparen per:
Automoció
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Carrosseria
Carrosseria i Pintura
Curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior
Cursos monogràfics
Electromecànica de motocicletes
Electromecànica de vehicles
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Manipulador/a gasos fluorats
Títol de Responsable de taller
 
privatEducem II
Plaça Maluquer i Salvador, 19
Granollers
93 879 18 75
centres@educem.com
http://educem.com/

Preparen per:
Accés a la universitat per majors de 45 anys
Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)
Administració i finances (AIF)
Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Curs de Preparació per a la Incorporació a Grau Superior (CAS)
Curs d´Accés a Grau Mitjà (CAM)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (DAM)
Educació infantil (TEI)
Farmàcia i parafarmàcia (FAR)
Gestió administrativa (GA)
Graduat en educació secundària per a persones adultes (GES)
Preparació a l'accés a la universitat per majors de 25 anys
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
 
privatEducem II (Batxillerat)
C/ Rafael de Casanova, 40-42
Granollers
93 840 24 61
batxillerat@educem.com
http://educem.com/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
privatENAE Granollers- Escuela de negocios y administración de empresas, SA
Avda. Sant Esteve, 70 bis. 1a i 2a planta. 08402 Granollers
Granollers
93 860 00 99
escuela@enae.net
HTTP://www.enae.net/

Preparen per:
Activitats de Gestió Administrativa
Administració de serveis d'internet
Anglès: atenció al públic
Anglès: gestió comercial
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web
Idiomes - Anglès
Idiomes - Rus
Informàtica - Competic 1
Llengua estrangera Alemany - nivell 1
 
privatEscola Agrària Santa María del Vallés (Fundació Privada Obra Tutelar Agrària. Lliçà de Vall)
Final del Carrer Lleida, s/n
Lliçà de Vall
93 843 90 48
escolaagraria@obratutelaragraria.org
http://obratutelaragraria.org/cat/

Preparen per:
Auxiliar en activitats agropecuàries
 
privatEscola Cervetó
Carrer d'Isabel de Villena, 43-45 08401
Granollers
93 870 15 39
btx@cerveto.com
http://www.cerveto.com

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat Dual o High School (Títol Nord Americà del Batxillerat)
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
privatEscola de Teatre Arsènic
Avda. Enric Prat de la Riba, 77 (Roca Umbert, fda)
Granollers
93 870 94 65
arsenic.espaidecreacio@gmail.com
http://www.arsenicreacio.com/

Preparen per:
Tècniques d'Actuació Teatral
 
privatEscola Dinàmics
Granollers
93 841 25 47
secretaria@dinamics.coop
https://www.dinamics.coop/

Preparen per:
CP de socorrisme en instal·lacions aquàtiques
Curs de monitor/a de lleure
Director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil
Formació Contínua
Formació Ocupacional
 
privatEscola Ginebró SCCL
carrer Joaquim Costa s/n 08450
Llinars del Vallès
93 841 25 47
escola@ginebro.cat
http://www.ginebro.cat/

Preparen per:
Animació d'activitats físiques i esportives
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat d'arts
Batxillerat humanitats i ciències socials
Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Desenvolupament d'aplicacions web
GM Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
GM Salvament i Socorrisme
Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
 
privatEscola l'Avet Roig
C/ Bruc, 4
Sant Celoni
93 867 39 23
escola@avetroig.com
www.avetroig.com

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat Dual o High School (Títol Nord Americà del Batxillerat)
Batxillerat humanitats i ciències socials
 
privatEscola Pia de Caldes de Montbui
C. Pare Poch, 15 08140 - 08140
Caldes de Montbui
93 865 03 33
caldes@escolapia.cat
http://caldes.escolapia.cat/

Preparen per:
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Cures auxiliars d'infermeria
 
privatEscola Pia de Granollers
Carrer de Guaiaquil, 54 08401 (Avinguda Sant Esteve, 14 Raó Social)
Granollers
93 879 43 14
granollers@escolapia.cat
http://www.epiagranollers.cat/

Preparen per:
Activitats auxiliars de comerç
Activitats de Gestió Administrativa
Atenció i gestió de trucades en un servei de teleassistència
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Auxiliar en activitats d´oficina i en serveis administratius generals
Batxillerat ciències i tecnologia
Batxillerat humanitats i ciències socials
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: Perfil videojocs i oci digital
Manipulació en la indústria alimentària
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Peó de producció - Auxiliar de magatzem
Preparació proves d'accés a CF de Grau Mitjà
Preparació proves d'accés a CF de Grau Superior
 
privatEscola Sant Gervasi
Carrer de Sabadell, 41 08100
Mollet del Vallès
93 579 54 30
santgervasi@santgervasi.org
http://santgervasi.org/web2/

Preparen per:
Anàlisi química
Assaigs físics i fisicoquímics
Assaigs microbiològics i biotecnològics
Batxillerat Científic
Batxillerat humanitats i ciències socials
Batxillerat Tecnològic
Elaboració de productes farmacèutics i afins
Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
GM Salvament i Socorrisme
GS Salvament i Socorrisme
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat - FP Dual
Operacions bàsiques en planta química
 
privatEscola Superior d' Imatge Personal Margaret
Carrer Gregori Resina, 2-4
Granollers
93 870 21 74
formacion@emargaret.com
http://www.margaretperruquers.com/

Preparen per:
Assessoria d'imatge personal i corporativa
Caracterització i maquillatge professional
Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
 
privatEscola Viver Castell de Sant Foix
Camí de Can Girona, s/n
Santa Maria de Martorelles
93 570 70 02
a8037280@xtec.cat
http://castellsantfoix.blogspot.com.es/

Preparen per:
Auxiliar en activitats agropecuàries (horticultura) per a noies i nois amb necessitats educatives especials
Auxiliar en vivers i jardins
Auxiliar en vivers i jardins per a nois i noies amb necessitats educatives especials
 
privatEstudi Imatge
Carrer Àngel Guimerà, 10
Granollers
93 879 69 86
info@estudiimatge.com
http://www.estudiimatge.com/

Preparen per:
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
Estètica personal decorativa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
 
privatEvolució 98
C/ Onze de Setembre, 9 - 11 (ptge)
Montmeló
93 568 40 24
a8074239@xtec.cat

Preparen per:
Cures auxiliars d'infermeria
 
privatFundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto - CEPROM
C/ Pius XII, 5-6 08400 Granollers
Granollers
93 481 27 17 / 93 870 91 52
fppuerto.voriental@ccoo.cat
http://fundaciopacopuerto.cat/
 
privatFundació Viver de Bell-Lloc
Barri del Rieral, s/n
Cardedeu
93 844 41 05
vivelloc@vivelloc.cat
http://www.vivelloc.cat

Preparen per:
Operari/ària de vivers i jardins
 
privatISCAT (International School of Catalunya)
C/ Manuel Raspall, 8
la Garriga
93 841 40 77
info@iscat.es
http://www.iscat.es/ca/home-ca/

Preparen per:
A Levels (Batxillerat britànic) - Homologable al sistema espanyol
 
privatMordered, SL
Carrer Barcelona, 37
Granollers
93 860 08 00
mordered@mordered.com
http://www.mordered.com/

Preparen per:
Activitats auxiliars de comerç
Activitats de venda
Anglès - A1
Anglès - A2
Anglès - B1
Anglès - C1
Atenció sociosanitària a persones al domicili
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Confecció i publicació de pàgines web
Gestió de trucades de teleassitència
Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals
Sistemes microinformàtics
Telefonista Recepcionista (Col·lectiu DCP)
Treball domèstic
 
privatPentalearning e-ducation SL
C/ Isabel de Villena, 30
Granollers
93 159 99 54
carmen.rincon@pentalearning.com

Preparen per:
Anglès - A1
Anglès - A2
Anglès - B1
Docència de la formació professional per a l'ocupació
Formació E-Learning
Gestió administrativa i financera del comerç internacional
 
privatPeriffèrics C&F, SL
Avinguda de Burgos, 37
Mollet del Vallès
93 579 56 70
info@perifferics.es

Preparen per:
Activitats administratives en la relació amb el client
Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents
 
imprimir
imprimir
 
 
Peu de pàgina amb enllaços a entitats diverses